BLOG

Türkiye-Almanya Lojistik Sektörünün Gelişimi

Rubin Lojistik, küreselleşen dünya düzeninde her geçen gün daha da fazla önem kazanan lojistik sektörünün özellikle de Türkiye - Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki ve özellikle de Almanya ayağında yüksek hacimli mal, hammadde ve ürün akışının...

Lojistik Sektöründe Sürdürülebilirlik

Günümüz dünyasının giderek artan kaynak ve enerji ihtiyacı, aynı oranda artan tüketim alışkanlıkları, plansız nüfus artışı ve buna bağlı olarak gelişen enerji kaynaklarındaki azalma, iklim değişikliği ve çevre kirliliği karşımıza “sürdürülebilirlik” kavramını çıkarmaktadır.

Rubin Lojistik Sosyal Sorumluluğunun Farkında

Geleceğimizi emanet edeceğmiz çocuklarımızın eğitim hayatına küçükde olsa bir katkı sağlamak amacıyla kimsesiz bir grup çocuğumuzun hayatlarına dokunduk