Deniz Taşımacılığı

Dünya Ticaret hacmindeki kayda değer ufalma uluslararası yük taşımacılığı için kurulan ağları iyileştirme ve çeşitlendirme ihtiyacını doğurmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak için Çin başta olmak üzere çok sayıda ülke büyük projelerin altına imza atmaktalar. Bunun en büyük örneği olarak ithalat/ihracat dengelerini değiştireceği planlanan ve beklenildiği gibi ülkelerin ekonomik büyümelerine vesile olacak “Kuşak&Yol” projesini görmekteyiz.

Bu büyük proje, şimdiye kadar lokal olarak atıl, çalışılmayan yada değerlendirilmeyen çoğu bölgeye hayat verecek bir kapsama sahip. Bu kapsamda bir ağı da koordinasyon ve yetkinlikle yönetebilmek çok güçlü bir lojistik altyapı ve tecrübeyi gerektirmektedir. Rubin lojistik olarak çağımızın teknoloji ve lojistik altyapı gereksinimlerini dikkatle takip etmekteyiz. Bu gereksinimler konusunda firmamız kendini daima güncel tutsa da yeterliliğimizi sürekli olarak sorgulayarak “en iyi”yi arayışımız devam etmektedir. Bu vizyon ile baktığımız sürece firmamızın ve ülkemizin geleceğini lojistik sektöründe çok parlak olacağına dair inancımız tamdır. 

Tarihte ikinci kez taşıdığı önem gereği tahdını geri alacak olan İpek Yolu geleceğin yolu olarak da değerlendirilmektedir. İpek Yolu için iki ayrı güzergah düşünülmüş; birincisi, Çin’den başlayarak Orta Asya üzerinden devam eden, Türkiye’yi de içine alarak Doğu Avrupa ve Rusya’ya uzanan karayolu hattıdır. Yeni otoyolların yapımı, yüksek hızlı tren ağlarının kurulması projenin önemli taşlarını oluşturmaktadır. Bu kapsamda ele alınan ulaşım hatları ile bağlantı kesintisiz olacaktır. İkincisi ise, Deniz İpek Yolu hattıdır. Bir deniz ülkesi olan Türkiye’nin, geleceğin söz sahipleri arasında yerini alması ve konumunu sağlamlaştırması adına Rubin Lojistik olarak çalışmaya devam etmekteyiz. Bu çalışmalarımızın meyvesi olarakda bizi tercih eden ithalat/ihracatçılara global lojistik çözümler sunmak için Havayolu ve Demiryolu taşımacılığına bir başka seçenek olarak Denizyolu taşımacılığı da Rubin Lojistik Hizmet yelpazesindeki yerini almıştır. Kiraladığımız çeşitli büyüklükteki gemiler ile liman/antrepo ve ithalat/ihracat konteyner taşımacılığı hizmetlerimiz dahilinde bulunmaktadır.

DİĞER HİZMETLERİMİZ